Uncategorized


발레를 좋아했던 영재발굴단 남자아이 근황 ㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

방송 후 7년만에 근황이 전해졌는데 ㄷㄷㄷ

근데 피지컬 보면 동양인 스펙이 아니다

발레 하려고 태어난 사람 맞는듯 ㄷㄷ